140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Bilimsel Program

PDF İNDİR

Saat Salon A
08.45 - 09.00 AÇILIŞ

Prof. Dr. Belgin Erhan - Sempozyum ve ISCoS Koruma Komitesi Başkanı
Semra Çetinkaya - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Başkanı
Prof Dr. Gürhan Baş - Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Sadrettin Pençe - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gülfettin Çelik - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
09.00 - 10.00 1. OTURUM - OMURİLİK YARALANMASI SONRASI AĞRI YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Kamil Yazıcıoğlu, Mahmut Durmuş
09.00 - 09.15 Omurilik Yaralanması Sonrası Nöropatik Ağrı Yönetiminde Oral Farmakolojik Ajanlar   
Ekin İlke Şen
09.15 - 09.30 Omurilik Yaralanması Sonrası Nöropatik Ağrıda Kime, Ne Zaman Nöromodülasyon? 
Can Eyigör
09.30 - 09.45 Omurilik Yaralanması Sonrası Ağrı Yönetiminde En Son Literatür Ne Diyor?
Ekim Can Öztürk
09.45 - 10.00 Tartışma
10.00 - 11.00 2. OTURUM - OMURİLİK YARALANMASI SONRASI PROGNOZ
Oturum Başkanları: 
Ayşe Yalıman, Tuncay Duruöz
10.00 - 10.15 Tedavisi Olmayan Hastalıktan Bugüne - Prognozda Ne Değişti ? 
Murat Hancı
10.15 - 10.30 Prognozun Klinik Belirteçleri
Işıl Kartaloğlu
10.30 - 10.45 Omurilik Yaralanması Sonrası Prognozda İleri Teknolojik Ürünler ve Eksoskeleton  
Emre Adıgüzel 
10.45 - 11.00 Tartışma
11.00 - 11.30 Kahve Molası
11.30 - 12.30
(Istanbul Local Time)
Session 3- INTERNATIONAL SESSION
Chairpersons:
Belgin Erhan, Ülkü Akarırmak
11.30 - 11.50 Who is Going to Walk?
Rainer Abel
11.50 - 12.10 Bone Health After SCI
Yannis Dionyssiotis
12.10 - 12.30 Outcome and Challenges After SCI
Rami Alahmar
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 UYDU SEMPOZYUMU -
  Kas Gevşeticilerin Doğru Kullanımı
Belgin Erhan
14:00 - 15:00 4.Oturum - OMURİLİK YARALANMASI SONRASI SPASTİSİTE YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Ebru Yılmaz Yalçınkaya, Başak Bilir Kaya
14:00 - 14:15 Spinal Spastisitenin Oral Farmakolojik Tedavisinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Atilla Karaalp
14:15 - 14:30 Omurilik Yaralanması Spastisite Yönetiminde Botulinum Toksin-A
Belgin Erhan
14:30 - 14:45 Spinal Spastisitede İntratekal Baklofen ve Nöromodülasyon Uygulamaları
Atilla Yılmaz
14:45 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:30 5.Oturum - OMURİLİK YARALANMASI SONRASI KEMİK METABOLİZMASI ve SAĞLIĞI
Oturum Başkanları:
Derya Demirbağ Kabayel, Sadiye Murat
15:30 - 15:45 Omurilik Yaralanması Sonrasında Kemik ve Kas Sağlığı için D Vitamini ve Diğer Mineral Takviyeler'nin Yeri
Yasemin Yumuşakhuylu
15:45 - 16:00 Kronik Dönemde Kırık Riski ve Önlenmesi
Özge Keniş Coşkun
16:00 - 16:15 Omurilik Yaralanmasında Tamamlayıcı Tıp Tekniklerinin Yeri Var Mı?
Feride Savaş, Seçil Boriçi
16:15 - 16:30 Omurilik Yaralanması ve Yapay Zeka
Seda Özcan
16:30 - 17:00 Tartışma ve Kapanış
ÖNEMLİ TARİHLER